Hva koster dårlig HMS?

Er dine arbeidsmiljøtiltak lønnsomme?

 

 

 

box1

box2

box3

Lønnsomheten av å forebygge = 120%

International Social Security Association (ISSA)  har beregnet lønnsomheten på investering i arbeidsmiljøtiltak. Disse viser at om du bruker 1 krone til forebygging, så får du 2,20 kroner igjen. Det er en lønnsomhet på 120 %. Hvor mange andre investeringer gir så god avkastning?

Hvorfor regne på HMS-tiltak?

Mangelfullt arbeidsmiljø koster mange dyrt i form av høyt sykefravær. En dags fravær koster ofte 3000 kr i tapt produktivitet. Skader og ulykker koster også i form av reparasjoner, produksjonsstans og kanskje fravær. Det kan dreie seg om store beløp i såkalte «forebyggbare kostnader».

Når vi regner på hva dårlig HMS koster og hvor lønnsomme gode arbeidsmiljøtiltak kan være, vil vi ta bedre beslutninger. Særlig når du står foran valget mellom flere alternative tiltak. Hvilket tiltak gir deg mest igjen for pengene?

Noen ganger er det slik at man tenker at HMS-tiltak bare er en kostnad, og glemmer at det nesten alltid har en positiv nytte-effekt: redusert fravær, færre skader og økt produktivitet. Når vi regner på det, ser vi tiltaket i et klarere lys. HMS er ikke bare en lovpålagt plikt, det er en økonomisk mulighet.

HMS-økonomi er en hjelp til å ta bedre beslutninger. Registrer deg her

Hvordan regne på HMS-tiltak?

Alle sier at HMS lønner seg, men få har regnet på det. Kan vi i det hele tatt beregne den økonomiske effekten av HMS-tiltak, og i så fall: Hvordan gjør vi det?
Vi bruker kost-nytte analyser for å beregne lønnsomheten av tiltakene. Kostnaden er det tiltaket koster i form av investeringer, arbeidsinnsats, opplæring, drift, vedlikehold, materiale etc. Kostnader er "forbruk av ressurser", så lenge tiltaket varer og har effekt. Nytte er verdien av den positive økonomiske effekten av tiltaket. (redusert sykefravær, færre ulykker eller mindre skadeomfang). Du kan se på tiltak du allerede har gjennomført (etterkalkyle) eller tiltak du vurderer å gjennomføre (forkalkyle).

Hva koster sykefravær?

Det er lett å tenke at det er lønnskostnadene man skal se på når noen er borte fra jobb. Det er feil. Lønnskostnadene har vi jo allikevel. I alle fall de første 16 kalenderdagene. Når noen er borte fra jobb, så taper arbeidsgiver deres produktivitet.

Sunne Organisasjoner AS / HMS Norge AS, tlf. 92281801, e-post: christian@hmsnorge.no