Ulykkeskalkulator

UlykkerSkadetFinger

Ulykker og skader koster alltid. I denne kalkulatoren legger du inn alle kostnader du har i forbindelse med en ulykke, enten det er materielle skader eller menneskelige skader.

Du får raskt oversikt over hva som har medgått totalt.

Dette er en nyttig kalkulator, enten du vil bruke den bare til å se på kostnadene for en ulykke, eller du vil bruke den som grunnlag for en kost-nytte beregning, der du ser på lønnsomheten av et tiltak.

Her ser du et eksempel:

LandingPage3 SkadeUlykke

 

«Registrer deg og få tilgang til kalkulatorene»

Sunne Organisasjoner AS / HMS Norge AS, tlf. 92281801, e-post: christian@hmsnorge.no