Ulykkeskalkulator

Denne modellen regner ut hva en ulykke eller skade koster, totalt sett. Den kan være grunnlag for en kost-nytteanalyse for å se på lønnsomheten av et tiltak, eller den kan stå i seg selv. for eksempel ved å se hva en ulykke som har hendt har kostet oss. Eller hva en ulykke vi frykter, kan koste. Modellen tar bl.a. hensyn til:

• Produksjonsstans
• Fravær
• Materielle skader, reparasjoner
• Administrasjon
• Etterforskning av ulykke
• Forsinkelser, tapt omdømme, tapt salg
• Økt forsikring
• med mer

Sunne Organisasjoner AS, Org nr 989366246, Tlf: 9228 1801, e-post: christian@sunneorg.no