Om oss

HMS-økonomi kalkulatoren

er utviklet av Sunne organisasjoner www.sunnerog.no  i samarbeid med HMS Norge www.hmsnorge.no

 

Sunne organisasjoner www.sunneorg.no er en konsulentvirksomhet som har som formål å skape trygge og gode arbeidsplasser, og beregne lønnsomheten av dette.  Sunne organisasjoner holder kurs og foredrag og tar konsulentoppdrag innen beregning av lønnsomheten av arbeidsmiljøtiltak.  Sunne organisasjoner arbeider også med psykososialt arbeidsmiljø, og legger til rette for samarbeid, engasjement, mestring og prestasjoner, bl.a. gjennom.  ENGIN, (ENGasjementsINdikatoren) www.engin.no.  ENGIN gir systemstøtte og fagstøtte for gode prosesser for medarbeidersamtaler og arbeidsmiljøundersøkelser.

 

HMS Norge www.hmsnorge.no formidler relevant og målrettet kunnskap og bidra til trygghet og trivsel på norske arbeidsplasser gjennom arbeidsmiljø-rådgivning , systemstøtte og opplæring. 

Våre tjenester:

 • Support, systemstøtte og kunnskapsformidling gjennom medlemskap i:
  • Forum for Verneombud
  • Forum for HMS-ansvarlige
  • AMU-portalen
 • Rådgivning innen HMS og arbeidsmiljø
 • Opplæring gjennom nettkurs og tradisjonelle kurs, åpne eller internt i virksomheten.
 • Konferanse for verneombud og medlemmer av AMU, "HMS-Tinget"
 • HMS-økonomisk kalkulator
 • Formidling av arbeidsmiljøundersøkelser
Sunne Organisasjoner AS / HMS Norge AS, tlf. 92281801, e-post: christian@hmsnorge.no