Hva koster dårlig HMS?

Er dine arbeidsmiljøtiltak lønnsomme?

 

 

 

box1

box2

box3

Hva koster sykefravær?

AtthedoctorsWeb

 

Sintef Helse har på oppdrag for NHO beregnet at en ukes fravær koster ca. 15 000 kroner, eller 3.000 kroner pr. arbeidsdag i form av tapt produksjon, økt vikarbruk og økt overtid.
Tallene varierer fra bransje til bransje og fra virksomhet til virksomhet, avhengig av hvor produktive de er i utgangspunktet. Mange er flinke til å bøte på den negative effekten av fravær gjennom å gjøre tilpassinger, hjelpe hverandre. Det reduserer den negative effekten av fravær. 
Fagfolk antar at ca. 30 prosent av sykefraværet skyldes faktorer på jobb. Det er det første man bør ta tak i. Men en helsefremmende arbeidsplass kan også gjøre mye bra for plager og sykdom som ikke skyldes arbeidsplassen. 
Tilrettelegging er avgjørende. Ved hjelp av gode samtaler og arbeidsmiljøundersøkelser kan du vurdere effekten av gode tiltak.

Vil du prøve vår sykefraværs-kalkulator. Registrer deg her

 

Sunne Organisasjoner AS / HMS Norge AS, tlf. 92281801, e-post: christian@hmsnorge.no