Om å regne på HMS-tiltak

 CostBenefitWeb

Vi har laget en kost-nytte kalkulator der du kan regne lønnsomheten av HMS-tiltak.
Det kan gjelde tiltak som du tenker å gjennomføre (forkalkyle), eller tiltak du har gjort (etterkalkyle).
Det forutsetter at du vet hva tiltaket koster, og klarer å anslå hvilken effekt det vil ha, dvs.:

Sannsynligheten (antall ulykker) for en uønsket hendelse går ned og/eller at konsekvensene (i kroner) av en uønsket hendelse blir mindre.

Ta gjerne utgangspunkt i risikoanalysen, som du uansett bør gjøre, iflg. Internkontrollforskriften. Når du gjør en kost-nytte analyse utvider du bare risikoanalysen med forventet kostnad og effekt av aktuelle tiltak, enten du har ett eller flere tiltak du vil vurdere for en gitt risiko. Eller om du har flere risikoer du vil vurdere.

Kalkulatoren er enkel i bruk. Du bare fyller inn tall for de linjene som er relevante (Se eksempel nedenfor).
Utfordringen er å gjøre gode anslag på hva tiltaket koster og positive og evt. negative effekter av tiltaket.

Modellen regner automatisk ut hvor lønnsomt tiltaket ditt er. Endrer du forutsetningene, så oppdateres resultatet automatisk. (Sensitivitetsanalyse).
Husk at alle HMS-tiltak har en økonomisk effekt, enten du regner på det eller ikke. Hvorfor ikke da regne på det, så du kan ta bedre beslutninger?

Eksempel
Nedenfor ser du et eksempel på hvordan kalkulatoren kan brukes. Tallene er fritt valgt.
Du legger inn data og forutsetninger øverst, og modellen regner automatisk ut tallene under «Utregning».
Eksempelet som vises her gir en avkastning på investeringen på 79,3 %. Det er ikke uvanlig for HMS-tiltak med så høy avkastning.
Du regne på så mange tiltak du vil. Du kan også lage så mange beregninger eller endre forutsetninger som du vil, slik at du kan se effekten av ulike scenarier, og dermed ta en best mulig beslutning.

 HMS tiltak kot nytte utregning

 

«Registrer deg og få tilgang til kalkulatorene»

 

Sunne Organisasjoner AS / HMS Norge AS, tlf. 92281801, e-post: christian@hmsnorge.no