Om å regne på sykefravær

shutterstock 577266685 web

 

Sykefravær koster. Virksomheten taper produktivitet. NHO har fått beregnet det gjennomsnittlige produktivitetstapet til ca 3000 kr per tapt arbeidsdag.

Lønnskostnaden bærer arbeidsgiver de første 16 kalenderdagene. Deretter kommer NAV inn og refunderer lønnskostnad opp til 6 G. Men arbeidsgiver blir uansett sittende med sosiale kostnader, administrasjon og kanskje kostnader til innleie av vikar og bruk av overtid. Forskning viser at man også har tapt produktivitet både før og etter sykefravær, fordi man «går og hangler».

Det er mange faktorer å ta hensyn til ved sykefravær. Vår kalkulator er enkel å bruke. Du fyller inn tallene som gjelder for din virksomhet. Du kan raskt se hva dagens sykefravær koster, eller hva du kan spare om du reduserer sykefraværet med en viss prosent.  Dermed kan du også regne på forventet effekt av sykefraværstiltak.

Kalkulatoren nedenfor viser et eksempel på hva sykefravær kan koste. Vi har lagt inn tall for antall ansatte, dagens sykefravær (%) og ønsket sykefravær (%). Modellen viser hva dagens og ønsket sykefravær koster, og gevinsten ved å oppnå ønsket sykefravær. Man kan legge også inn kostnaden for sykefraværstiltak, og modellen regner lønnsomheten av tiltaket.

Modellen tar hensyn til:

- Tapt produksjon når en eller flere medarbeidere er borte fra jobb
- Refusjon av sykepenger fra NAV for fravær over 16 kalenderdager

Eksempel
LandingPage2 Sykefravaer

 

 

Registrer deg som medlem, og få tilgang så du kan bruke kalkulatorene

 

 

 

Sunne Organisasjoner AS / HMS Norge AS, tlf. 92281801, e-post: christian@hmsnorge.no