Om å regne på sykefravær

Denne kalkulatoren viser hva sykefravær koster.  Du legger inn tall for antall ansatte, dagens sykefravær (%), ønsket sykefravær (%).  Modellen regner ut hva dagens og ønsket sykefravær koster, og gevinsten ved å oppnå ønsket sykefravær.

Du kan legge også inn kostnaden for sykefraværstiltak, og modellen regner den lønnsomheten av tiltaket.

Modellen tar hensyn til:

Tapt produksjon når en eller flere medarbeidere er borte fra jobb

Refusjon av sykepenger fra NAV for fravær over 16 kalenderdager

Eksempel

Nedenfor ser du et eksempel på hvordan kalkulatoren kan brukes. Tallene er fritt valgt.  Du legger inn data og forutsetninger øverst, og modellen regner automatisk ut tallene under.

insert picture: Dropbox\HMS Norge\Christian_Engin_og_HMS-okonomi\HMS-økonomi\Nettsider\BilderOgFigurer / LandingPage2_Sykefravaer

Det finnes også en utvidet versjon som tar hensyn til:

Kollegaslitasje (de som ikke er syke får ofte mer arbeidspress og dermed redusert produktivitet)

Tapt produksjon før og etter sykefravær (mange går og «hangler» før og etter sykefravær)

Kostnad og verdi av evt. vikarbruk

Kostnad og verdi av evt. overtidsarbeid

Administrasjonskostnader med mer.

Ønsket du å bli medlem av Forum for HMS-økonomi» så klikker du HER

(directed to breezing form)

Sunne Organisasjoner AS, Org nr 989366246, Tlf: 9228 1801, e-post: christian@sunneorg.no