Sykefraværskalkulator


Denne kalkulatoren viser hva sykefravær koster. Du legger inn tall for antall ansatte, dagens sykefravær (%), ønsket sykefravær (%), og modellen regner ut gevinsten. Du kan legge inn kostnaden for sykefraværstiltak, og modellen regner den lønnsomheten av tiltaket.
Modellen tar hensyn til bl.a.:

• Refusjon av sykepenger fra NAV
• Tapt produksjon når en eller flere medarbeidere er borte fra jobb
• Kollegaslitasje (de som ikke er syke får mer arbeidspress og dermed redusert produktivitet)
• Tapt produksjon før og etter sykefravær (man går og «hangler»)
• Kostnad og verdi av evt. vikarbruk
• Kostnad og verdi av evt. overtidsarbeid
• med mer

Sunne Organisasjoner AS, Org nr 989366246, Tlf: 9228 1801, e-post: christian@sunneorg.no