Vilkår


Kalkulatorene skal kun brukes til beregning av tiltak i egen virksomhet. Det er ikke tillatt å ta betalt for å gjøre beregninger for andre enn egen virksomhet. Tilgang gjelder så lenge abonnementet opprettholdes, og kun for personen som har tegnet medlemskapet.

Sunne Organisasjoner AS, Org nr 989366246, Tlf: 9228 1801, e-post: christian@sunneorg.no