Hvor lønnsomt er tiltaket?


Med denne kalkulatoren kan du beregne lønnsomheten av arbeidsmiljøtiltak du vurderer å gjennomføre (forkalkyle). Du legger bare inn hva tiltaket koster, og hva du forventer er effekten av tiltaket. Det kan være at sannsynligheten for en uønsket hendelse går ned, eller at konsekvensene av en uønsket hendelse blir mindre. Ta gjerne utgangspunkt i risikoanalysen, som du allikevel bør gjøre. Kalkulatoren er lett å bruke. Du bare fyller inn tall for de linjene som er relevante. Modellen regner automatisk ut hvor lønnsomt tiltaket ditt er. Endrer du forutsetningene, så endrer oppdateres resultatet automatisk (Sensitivitetsanalyse).

Det er plass til dine egne kommentarer for hver linje, så du vet hvilke forutsetninger du har tatt for regnestykket.

Når du er ferdig kan du velge å få hele regnestykket med kommentarer tilsendt som pdf-dokument.

Sunne Organisasjoner AS, Org nr 989366246, Tlf: 9228 1801, e-post: christian@sunneorg.no