Hva koster dårlig HMS?

Er dine arbeidsmiljøtiltak lønnsomme?

 

 

 

box1

box2

box3

Hvorfor regne på HMS-tiltak?

Mangelfullt arbeidsmiljø koster mange dyrt i form av høyt sykefravær. En dags fravær koster ofte 3000 kr i tapt produktivitet. Skader og ulykker koster også i form av reparasjoner, produksjonsstans og kanskje fravær. Det kan dreie seg om store beløp i såkalte «forebyggbare kostnader».

Når vi regner på hva dårlig HMS koster og hvor lønnsomme gode arbeidsmiljøtiltak kan være, vil vi ta bedre beslutninger. Særlig når du står foran valget mellom flere alternative tiltak. Hvilket tiltak gir deg mest igjen for pengene?

Noen ganger er det slik at man tenker at HMS-tiltak bare er en kostnad, og glemmer at det nesten alltid har en positiv nytte-effekt: redusert fravær, færre skader og økt produktivitet. Når vi regner på det, ser vi tiltaket i et klarere lys. HMS er ikke bare en lovpålagt plikt, det er en økonomisk mulighet.

HMS-økonomi er en hjelp til å ta bedre beslutninger. Registrer deg her

Sunne Organisasjoner AS / HMS Norge AS, tlf. 92281801, e-post: christian@hmsnorge.no